Barcelona Contactless

Coneix Barcelona Contactless

 

Què és Barcelona Contactless?

Barcelona Contactless és un programa integral i transversal de ciutat que proporciona serveis d’informació de proximitat. Des dels diversos punts d'accés distribuïts per tota la ciutat, i mitjançant diferents tecnologies contactless, l’usuari accedeix a una web-mòbil que presenta informació específica i precisa del moment i lloc on es troba: una finestra de la Barcelona física a la Barcelona virtual.

Barcelona Contactless és una iniciativa promoguda per l'Ajuntament de Barcelona en la qual hi ha emmarcada els Serveis d'Informació de Proximitat, sent gestionada centralitzadament per la Direcció de Comunicació i Atenció Ciutadana i l’Institut Municipal d’Informàtica i en la qual hi participen agents de la ciutat, siguin de l'Administració com del sector privat.

 

Barcelona, Smart City

Amb més de 2000 anys d’història i una identitat pròpia, Barcelona sempre s’ha caracteritzat pel seu caràcter innovador, emprenedor i inconformista. Un caràcter que l’ha portat a esdevenir una ciutat pionera pel que fa al concepte de ciutat intel·ligent o smart city.

Gràcies a la seva estratègia transversal basada en una visió de transformació de la ciutat a llarg termini, Barcelona és considerada avui en dia la 1a ciutat intel·ligent d’Espanya i la 4rta d’Europa.

Barcelona imagina la ciutat que vol arribar a ser de gran: autosuficient, de barris productius, de velocitat humana i d’emissions zero. Una ciutat productiva, oberta, inclusiva i innovadora; una ciutat viva amb persones emprenedores i comunitats organitzades.

Aquesta visió, engloba projectes d’àrees molt diverses que, gràcies al treball conjunt, la tecnologia i la innovació, pretenen garantir als ciutadans millor qualitat de vida i creixement econòmic a través d’una gestió més eficient dels serveis i recursos de la ciutat.