Barcelona Contactless

Com funciona?

 1. Des d’on hi puc accedir?

  La llista completa i actualitzada dels punts d'accés es troba al mapa de Barcelona Contactless.

  Qualsevol equipament, punt de servei, punt d’informació, establiment comercial o turístic,... sigui públic o privat, de la ciutat de Barcelona, pot ser candidat a ser un punt d’accés Barcelona Contactless.

 2. Com puc identificar l’espai Barcelona Contactless a la ciutat?

  Els equipaments i/o serveis que formen part de Barcelona Contactless s’identifiquen mitjançant una simbologia comuna presentada en diferents formats i suports que s’adapten a les característiques i pluralitat de cada espai. En tots els casos, hi ha establert un marc integrador que contempla:

   

 3. Amb quin dispositiu em puc connectar?

  Per accedir a Barcelona Contactless, cal tenir un dispositiu amb connexió a Internet. Actualment hi ha dos vies d’accés, mitjançant les tecnologies NFC (Near Field Communications) o QR (Quick Responsive Code). En cap cas fa falta algun tipus d’autenticació.

  Requeriments dels dispositius:

  • Pel primer cas (NFC), cal disposar d’un dispositiu que permeti la lectura de tags NFC, el qual automàticament es connectarà a la web-mòbil de Barcelona Contactless. 
  • Pel segon cas (QR), és necessari tenir una aplicació que permeti escanejar dels codis QR. Un cop feta la lectura, el dispositiu es connectarà a la web-mòbil de Barcelona Contactless.
  • El dispositiu ha de tenir un navegador web comú (Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Safari, etcètera).
 4. Què s’hi pot consultar?

  Barcelona Contactless ofereix informació de serveis de proximitat referents a la ubicació i el moment en què l’usuari accedeixi a la plataforma. Depenent de cada punt, es pot consultar informació relativa al propi equipament/servei, informació d’altres equipaments/serveis propers, l’agenda relacionada, permet descarregar aplicacions mòbils (apps) relacionades, consultar esdeveniments transversals de la ciutat, entre d’altres.

  Cal tenir en compte que la informació i les imatges provenen directament de les bases de dades dels seus titulars i/o responsables, motiu pel qual l’Ajuntament de Barcelona no es fa responsable de la precisió d'aquesta informació que pugui provenir de tercers.

 5. Com em poso en contacte amb Barcelona Contactless?

  Per a dubtes, consultes i/o aclariments sobre qualsevol aspecte relacionat amb la iniciativa Barcelona Contactless us podeu adreçar a nosaltres via internet a través de la següent bústia de correu: contactless@bcn.cat