Barcelona Contactless

Accessibilitat

Aquest lloc web ha estat implementat perquè totes les persones, independentment que tinguin una discapacitat o accedeixin al web des de qualsevol navegador, puguin navegar per les pàgines sense trobar-hi dificultats d'accés.

A la URL http://contactless.barcelona.cat/coneix-barcelona-contactless s’han considerat les mesures següents per permetre als usuaris accedir a tots els continguts i funcionalitats amb més facilitat:

 • Multinavegador: Les pàgines tenen una visualització correcta en diferents navegadors utilitzats per a l'anàlisi (Mozilla, Internet Explorer, Safari, Chrome).
 • Navegació coherent: S'assegura la consistència en el lloc web, fent que la navegació sigui coherent a totes les pàgines i oferint una experiència d'usuari gratificant.
 • Distraccions: S'eviten interferències com el contingut que fa pampallugues, el centelleig exagerat, l'àudio que comença automàticament i el contingut en moviment.
 • Mida de text i contenidors: La mida del text i els contenidors s’han definit correctament. D’aquesta manera, el contingut s’amplia perfectament.
 • Focus visible: És visible el focus quan es navega amb teclat per algunes pàgines.
 • Teclat: En general els diversos botons, vincles i funcionalitats actuals són accessibles amb teclat.
 • Contrast de color del text: En general i al principi el contrast de color és correcte.
 • Pàgina titulada: Totes les pàgines contenen un títol que esmenta el nom del portal i la secció.
 • Idioma de pàgina: Les pàgines contenen un marcatge correcte del seu idioma principal.
 • Llenguatge: El llenguatge que hi ha actualment a la pàgina és simple.
 • Informació basada en el color: Tota informació que es transmet a través del color sempre és comprensible sense l'ús d’aquest recurs.

El desenvolupament del web http://contactless.barcelona.cat/coneix-barcelona-contactless s’ha basat en la consideració de les Pautes d'accessibilitat al contingut en la web 2.0 (WCAG 2.0), en el seu nivell doble A, establertes pel W3C (Consorci de la World Wide Web).

Per a més informació sobre l’accessibilitat web i per configurar les opcions d’accessibilitat dels diferents navegadors adreceu-vos al web http://accessibilitat.bcn.cat/ca, on trobareu informació i recursos sobre accessibilitat.

L'Ajuntament de Barcelona es compromet a continuar treballant perquè es redueixin al màxim les diverses barreres d'accessibilitat que actualment estan per resoldre en aquest lloc web.

Si detecteu dificultats d'accés als continguts del web de Publicacions, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres a través de l'adreça electrònica accessibilitat@bcn.cat