Energia

pel_clima_una_nova_cultura_de_lenergia

El model energètic actual es nodreix principalment del consum d’energia d’origen fòssil provinent de fora de la ciutat. L’ús d’aquestes energies és una de les principals fonts d’emissions de gasos efecte hivernacle. L’energia generada a partir de recursos locals (renovables i residuals) representa només el 2% del total.

Les ajudes públiques a la rehabilitació d’edificis i d'habitatges inclouen actuacions per reduir la factura energètica i ambiental, usar materials amb baixa petjada ecològica i impulsar l'autoabastament d'energia a partir de fonts renovables locals, mitjançant terrats i cobertes que es converteixin en productors energètics.

El compromís de Barcelona és que el 2030 s'hagi reduït un 40% les emissions per capita de gasos d’efecte hivernacle (o CO2 equivalent), respecte als valors del 2005.

Duplicar la generació local d’electricitat i reduir l'any 2020 un 9,9% el consum d’energia, respecte els valors de 2008.