Compromís de Barcelona pel Clima

Barcelona és una ciutat amb una llarga tradició en la lluita contra el canvi climàtic i des del 2002 ha anat desenvolupat diverses actuacions de planificació amb l’objectiu de reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, augmentar la generació d’energia renovable i local, millorar l’eficiència energètica i, ja més recentment, adaptar-se als impactes esperats.

En són exemples la signatura de varis compromisos internacionals o la generació de compromisos propis, com l’ordenança solar tèrmica, el Pla d’energia, canvi climàtic i qualitat de l’aire 2011-2020 i un llarg etcètera que han format el full de ruta de sostenibilitat de la ciutat.

Totes aquestes polítiques s’emmarquen dins del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022 (nascut del moviment global Agenda 21), un marc de referència amb valor estratègic i voluntat inspiradora que posa de manifest el ferm interès de les organitzacions ciutadanes de Barcelona per assumir responsabilitats i, a través de processos participatius, aportar el seu criteri, la seva creativitat i la seva força per avançar conjuntament per fer front al canvi climàtic.

El Compromís no és només un marc de treball és també un àmbit de reflexió i debat sobre els reptes de la ciutat que enforteix la democràcia i la coresponsabilitat. Amb més de 800 organitzacions signants, entre empreses, entitats, escoles i el mateix Ajuntament de Barcelona, hi ha la voluntat ferma de treballar en xarxa de manera continuada per transformar i construir la visió de futur compartida. Els signants assumeixen els principis i objectius del Compromís, però, a més, es comprometen a emprendre accions concretes en els seus camps d’acció.

En el marc de la celebració a París de la COP 21, la xarxa de signants del Compromís va decidir anar un pas més enllà i marcar uns objectius ambiciosos de mitigació i adaptació i concretar les accions climàtiques a curt i llarg termini  per assolir-los.  Aquests objectius i projectes es recullen en el Compromís de Barcelona pel Clima i en tot un seguit d'accions i projectes concrets que s’expliquen en profunditat en aquesta web.

Els compromisos que li donen suport

En una de les deu línies d’acció que recull el Compromís Ciutadà per a la Sostenibilitat, s’aposta per mantenir el posicionament de la ciutat a escala internacional pel seu compromís amb la sostenibilitat i de manera especial, impulsar i liderar les polítiques sostenibilistes en l’àmbit mediterrani.

Per aquest motiu, l’Ajuntament ha adquirit diversos compromisos de caràcter internacional per fer front al canvi climàtic: