Barcelona reafirma el seu posicionament com a ciutat implicada en l'impuls i el lideratge de polítiques sostenibilistes en l’àmbit internacional. I des d’aquesta pàgina web, l'Ajuntament de Barcelona i més de 800 entitats es volen fer ressò del seu compromís pel clima i donar a conèixer totes les accions que s’estan duent a terme, de manera individual i col·lectiva, per fer front al canvi climàtic.

Barcelona reafirma el seu posicionament com a ciutat implicada en l'impuls i el lideratge de polítiques sostenibilistes en l’àmbit internacional. I des d’aquesta pàgina web, l'Ajuntament de Barcelona i més de 800 entitats es volen fer ressò del seu compromís pel clima i donar a conèixer totes les accions que s’estan duent a terme, de manera individual i col·lectiva, per fer front al canvi climàtic.

Barcelona reafirma el seu posicionament com a ciutat implicada en l'impuls i el lideratge de polítiques sostenibilistes en l’àmbit internacional. I des d’aquesta pàgina web, l'Ajuntament de Barcelona i més de 800 entitats es volen fer ressò del seu compromís pel clima i donar a conèixer totes les accions que s’estan duent a terme, de manera individual i col·lectiva, per fer front al canvi climàtic.

Barcelona reafirma el seu posicionament com a ciutat implicada en l'impuls i el lideratge de polítiques sostenibilistes en l’àmbit internacional. I des d’aquesta pàgina web, l'Ajuntament de Barcelona i més de 800 entitats es volen fer ressò del seu compromís pel clima i donar a conèixer totes les accions que s’estan duent a terme, de manera individual i col·lectiva, per fer front al canvi climàtic.

Barcelona reafirma el seu posicionament com a ciutat implicada en l'impuls i el lideratge de polítiques sostenibilistes en l’àmbit internacional. I des d’aquesta pàgina web, l'Ajuntament de Barcelona i més de 800 entitats es volen fer ressò del seu compromís pel clima i donar a conèixer totes les accions que s’estan duent a terme, de manera individual i col·lectiva, per fer front al canvi climàtic.

Mobilitat

Reduir en un 21% els desplaçaments amb vehicle privat i les emissions de CO2.

Verd

Incrementar 1,6 km2 d'espais verds al 2030, és a dir, 1 m2 més per habitant (segons dades any 2015).

Energia

Disminuïr un 40% les emissions per càpita de gasos amb efecte d'hivernacle, respecte als valors del 2005.

Residus

Impulsar polítiques dirigides a avançar cap al residu zero.

Consum

Avançar cap a un consum conscient que impulsi una economia plural amb criteris de sostenibilitat individual.

Descobreix els projectes engegats en el marc del Compromís de Barcelona pel Clima