Salutació de la Regidora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercedes Vidal Lago
Regidora d’Horta - Guinardó