Pla d’Adolescència i Joventut 2017-2021

Pla d’Adolescència i Joventut 2017-2021

dijous, setembre 7, 2017 - 20:41

El passat 6 de juliol, es va celebrar la presentació del nou Pla d’Adolescència i Joventut 2017-2021, fruit d’un treball compartit i de consens amb diferents professionals, serveis, entitats i joves. 

 El Pla d’Adolescència i Joventut 2017-2021 acompanyat del Marc Estratègic 2017-2026 constitueix l’instrument fonamental d’actuació de l’Ajuntament de Barcelona que garanteix els drets de les persones joves. Aquest Pla situa l’adolescent i el jove com a agent de transformació social.

El Pla és fruit d’un llarg recorregut que dóna continuïtat i seguiment a la feina de més de trenta anys per part de l’Ajuntament de Barcelona en el desenvolupament de les polítiques de joventut. Però, alhora, també vol ser l’inici d’una nova etapa centrada en el coneixement, l’anàlisi i l’avaluació de l’impacte d’aquestes polítiques.

Es poden destacar dues idees rellevants d’aquest pla. D’una banda, el procés d’elaboració participatiu i de construcció col·lectiva en què s’ha treballat al llarg de més d’un any i, d’una altra, la reflexió que s’ha iniciat per elaborar les polítiques de joventut amb una mirada a més llarg termini.

Aquest document també recull la història de la ciutat de Barcelona amb relació als Plans de joventut des de l’any 1985, així com la relació de plans que interactuen amb el nou Pla d’Adolescència i Joventut.

Un Pla doncs, innovador i engrescador que ha comptat amb la participació directa de joves i que ha recollit les seves aportacions, alhora que ha treballat amb les diferents àrees i els estaments implicats per impulsar i coresponsabilitzar les 164 mesures recollides en el Pla.

En el Pla també es recull un calendari de les diferents mesures, les principals accions, els projectes, els referents de les mesures, així com un sistema d’indicadors d’avaluació que permetrà analitzar quin és el grau d’assoliment dels diferents objectius de treball.