Esteu aquí

Recursos de suport escolar

Recursos de suport escolar en horari no lectiu

Curs 2015-2016

Els recursos de suport escolar en horari no lectiu són projectes o serveis de caràcter públic o social en funcionament i ubicats en un terme municipal que destina recursos humans i materials amb la principal finalitat de reduir el fracàs escolar i contribuir a l’èxit educatiu de la població en edat d’escolarització obligatòria.

La informació d'aquests recursos es troba organitzada en tres àrees: El Raval,
El Gòtic, Santa Caterina, Sant Pere i La Ribera, i per últim, La Barceloneta.

Dins d'aquestes tres zones, els recursos de suport escolar pertanyen a quatre tipologies diferents, segons la seva activitat i els seus objectius bàsics:
Mentoria i atenció individual, Lleure amb reforç escolar, Integració social amb reforç escolar i Deures i competències bàsiques.

> Mapa de recursos de suport escolar en horari no lectiu. Consorci d'Educació
> Mapa de recursos de suport escolar. Informe final, criteris i recomanacions
> Totes les entitats del districte amb recursos de suport escolar en horari no lectiu