El barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera

El barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera

A llevant se situa l'extensió medieval de la ciutat, el barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera. Està compost per tres barris històrics que limiten al nord amb el passeig de Lluís Companys i el Parc de la Ciutadella, al sud amb la Via Laietana, a l'est amb el barri de la Barceloneta i a ponent amb L’Eixample de Barcelona. Es caracteritza pels seus carrers estrets i entrelligats que li atorguen un caràcter especial.

Els equipaments del barri

Coneix Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera