Animals domèstics a les platges

  • Àrea d'accés per a ciutadans amb gossos
  • Un gos beu aigua d’una font
  • Àrea d'accés per a ciutadans amb gossos
  • Àrea d'accés per a ciutadans amb gossos
  • Àrea d'accés per a ciutadans amb gossos
  • Àrea d'accés per a ciutadans amb gossos

Calendari

L’àrea delimitada per a gossos a la platja de Llevant estarà oberta durant la temporada alta de bany, de l’1 de juny al 25 de setembre de 2017.

Consulta la normativa d’accés a les platges amb animals de companyia i la informació de l’àrea per a ciutadans amb gossos a la platja de Llevant.

L'ordenança sobre protecció, tinença i venda d'animals (CA), en el seu article 23, apartat tercer, estipula el següent: "Està prohibida la circulació o l'estada d'animals domèstics a les platges, llevat de les hores i els punts que l'alcalde assenyali, i als altres espais públics que l'alcalde determini. Resten fora d'aquesta prohibició els gossos d'assistència."

Segons el Decret d'alcaldia de 4 de desembre de 2014 (CA), vigent actualment, es permet l'accés dels animals domèstics a les platges de la ciutat de Barcelona amb caràcter general, sense limitació d'horaris, llevat del període de temporada de bany, que comprèn els caps de setmana d'abril a octubre, el període comprès entre el dissabte anterior al Divendres Sant i el dilluns de Pasqua Florida, ambdós inclosos, i el període comprès entre l'1 de juny i el darrer diumenge del mes de setembre, ambdós inclosos; amb l'excepció de permetre l'accés a les platges als gossos d'assistència sense cap mena de limitació.

Àrea d'accés per a ciutadans amb gossos a la Platja de Llevant

L’Ajuntament de Barcelona mantindrà, aquest estiu, l’àrea delimitada per a gossos a la platja de Llevant, durant la temporada alta de bany, de l’1 de juny al 25 de setembre.

Aquesta decisió està avalada per les conclusions positives facilitades per tots els agents implicats: l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), Solucions Integrals per als Residus, SA (SIRESA), els departaments de Gestió i Protecció dels Animals, del Cicle de l’Aigua, de Neteja i Gestió de Residus, i pels resultats de l’Enquesta d’ocupació i de satisfacció de les platges de Barcelona que es va fer el 2016, en la qual els mateixos usuaris de la platja de Llevant han donat una nota de 7,7 punts a la iniciativa.

L’Ajuntament de Barcelona ha escoltat les opinions de l’equip tècnic, la Guàrdia Urbana, els veïns de Diagonal Mar i les entitats del Consell Municipal de Convivència, Defensa i Protecció dels Animals per fer una valoració conjunta de l’experiència, i ha arribat a la conclusió que es mantingui l’espai incorporant millores amb l’objectiu de fer un espai de lleure i gaudi dels gossos que sigui una mostra de bona convivència. 

Recordem que a la resta d'espais del litoral de Barcelona segueix vigent la prohibició d’accedir-hi amb gossos durant la temporada de banys, a excepció dels gossos d'assistència que poden accedir-hi sempre.

Comparteix aquest contingut