Animals domèstics a les platges

  • Dos gossos a la platja

Calendari

Consulta el calendari del 2016 d’accés dels animals de companyia a les platges. 

Calendari 2016 (PDF)

Consulta la normativa d’accés a les platges amb animals de companyia i la prova pilot de l’àrea per a ciutadans amb gossos a la platja de Llevant.

L'ordenança sobre protecció, tinença i venda d'animals (CA), en el seu article 23, apartat tercer, estipula el següent: "Està prohibida la circulació o l'estada d'animals domèstics a les platges, llevat de les hores i els punts que l'alcalde assenyali, i als altres espais públics que l'alcalde determini. Resten fora d'aquesta prohibició els gossos d'assistència."

Segons el Decret d'alcaldia de 4 de desembre de 2014 (CA), vigent actualment, es permet l'accés dels animals domèstics a les platges de la ciutat de Barcelona amb caràcter general, sense limitació d'horaris, llevat del període de temporada de bany, que comprèn els caps de setmana d'abril a octubre, el període comprès entre el dissabte anterior al Divendres Sant i el dilluns de Pasqua Florida, ambdós inclosos, i el període comprès entre l'1 de juny i el darrer diumenge del mes de setembre, ambdós inclosos; amb l'excepció de permetre l'accés a les platges als gossos d'assistència sense cap mena de limitació.

Consulta el calendari del 2016 d’accés dels animals de companyia a les platges. 

Prova pilot de l'àrea d'accés per a ciutadans amb gossos a la Platja del Llevant

Entre el 19 de juliol i el 25 de setembre es desenvolupa una prova pilot que consisteix en una zona ubicada a la platja del Llevant per a ciutadans i ciutadanes amb gossos.

Aquest espai específic està perfectament senyalitzat i delimitat amb un tancament perimetral de fusta. S'hi han instal·lat diverses infraestructures per dotar de subministrament d’aigua potable les noves dutxes (dues per a ús de persones i una altra dutxa de model especial per a gossos) i s'hi ha col·locat mobiliari específic: un abeurador per a gossos, dos urinaris “urbandogs” i dues papereres a la sorra.

Finalment, per accedir còmodament a l’àrea, s’ha ampliat la passera existent amb la col·locació d’un tram nou fins a la porta d’accés de l’àrea de gossos i s’ha col·locat la senyalització necessària.

Durant la prova pilot, aquesta zona disposa de dos informadors mediambientals en dedicació exclusiva que realitzen tasques de seguiment, informació als usuaris i repartiment de bosses de recollida d’excrements.

Aquest espai per a gossos a la platja, per motius de seguretat, tindrà un aforament limitat i només hi podran accedir aquells gossos proveïts d'identificació amb microxip. També hi haurà una normativa específica per als gossos potencialment perillosos.

Recordem que a la resta d'espais del litoral de Barcelona segueix vigent la prohibició d’accedir-hi amb gossos durant la temporada de banys, a excepció dels gossos d'assistència que poden accedir-hi sempre.

Comparteix aquest contingut