Foto: Vicente Zambrano

El dret a la ciutat

Barcelona Metròpolis

El dret a la ciutat no es refereix al dret a viure-hi, que òbviament té qualsevol persona, sinó a la capacitat d’accedir als serveis bàsics i a un espai públic compartit que han de tenir els qui ja formen part del teixit urbà.

Isabelle Anguelovski. Foto: Pere Virgili

La creació als barris de parcs urbans, cinturons verds i corredors ecològics atrau immobiliàries de luxe i nous habitants amb un poder adquisitiu més gran que els residents històrics. L’augment dels preus de l’habitatge acaba desplaçant la població original: és el frustrant fenomen conegut com a “gentrificació verda”.

Foto: Audouard / Fondo Granados del Museu de la Música

Destacat compositor d’obres per a piano, intèrpret aclamat i pedagog que va crear escola, Granados es va implicar intensament en els moviments que a Barcelona estaven posant les primeres pedres d’una cultura musical molt sòlida.

Foto: Vicente Zambrano

El Congrés d’Arquitectura 2016 ha dedicat mesos a debatre els reptes que pertoca afrontar a la professió en una època en què les ciutats han esdevingut el principal instrument de canvi. L’anterior edició de la trobada queda molt lluny, en el temps però sobretot en prioritats.

Foto: Rober Astorgano / Fotomovimiento

L’exposició “60dB / 16kHz. BCN. ⁠Sents la violència?”, que es va poder visitar a l’Arts Santa Mònica el darrer trimestre del 2016, convidava l’espectador a redefinir la violència a partir d’una nova mirada sobre el fenomen.

Foto: Dani Codina

Plans per a la nit barcelonina

Barcelona Metròpolis

L’Ajuntament va aprovar fa uns mesos un nou marc normatiu per permetre a bars, cafeteries i restaurants programar música amplificada en directe sempre que s’atinguin a uns requisits de seguretat i a un control estricte del nivell sonor. És l’avançament d’un ambiciós pla per impulsar el circuit de la música en viu de petit format, a partir del reconeixement del valor cultural i social d’aquesta oferta de lleure.

Il·lustració: Patossa

El govern municipal de Barcelona treballa en un seguit de línies per donar als ciutadans més accés a la informació sobre els afers públics, com a base per impulsar la participació col·lectiva en la seva gestió. La posada en marxa de l’Oficina de Transparència i Bones Pràctiques, de la Bústia ètica i del portal web de Transparència són algunes de les actuacions engegades amb aquest objectiu.

Foto: Carme Garcia Navarro

La societat exigeix administracions més democràtiques, transparents i participatives. Un element clau de les polítiques de transparència i bon govern és facilitar l’accés dels ciutadans a la documentació que custodien i gestionen els arxius públics.

Foto: Pere Virgili

Loretta Napoleoni, una de les màximes expertes mundials en terrorisme, considera que l’Estat Islàmic ha vingut per quedar-se i que no hi ha cap més remei que negociar-hi políticament. L’analista va participar el mes d’octubre passat, al Born, al cicle de conferències “D.O. Europa”.

Barcelona infraroja. La ciutat encantada

Com el seu títol ja anticipa, es tracta d’un conjunt de 170 fotografies realitzades amb rodets analògics sensibles a la llum infraroja, que l’ull humà no percep de forma natural.

La ciutat trasbalsada. Ròmul Brotons i Segarra

Aquest llibre ens presenta la història convulsa dels deu primers anys del segle XX, que obririen el pas de Barcelona cap a la modernitat.

Escenes barcelonines. Emili Vilanova

No busquin en aquest llibre tafaneries, sinó el dia a dia modest, rutinari, somort, dels barcelonins del seu temps, la segona meitat del segle XIX.