Barcelona+Sostenible és la xarxa de més de 1.000 organitzacions compromeses amb la sostenibilitat ambiental, social i econòmica que construeixen col·lectivament una ciutat responsable amb les persones i l’entorn. 


Escoles + SosteniblesEntitats i Empreses + SosteniblesComerç + SostenibleCiutadania + SostenibleAjuntament + Sostenible

Destaquem

  • Com podem celebrar-les de forma més responsable? Evitar el malbaratament o comprar de forma racional són alguns dels exemples que us proposem per aportar el nostre granet de sorra per al medi ambient durant aquestes dates assenyalades.

  • L’Ajuntament de Barcelona ha iniciat l’elaboració del Pla estratègic dels espais litorals de la ciutat, un instrument de planificació que pretén ordenar i gestionar els espais urbans del front marítim. Aquest és un pla pioner a la ciutat el qual s'enriquirà de les vostres aportacions, entreu a la plataforma Decidim.barcelona i digueu-hi la vostra!

  • El projecte MOBILus, encapçalat per Barcelona, ha estat l’escollit per l’Institut Europeu d’Innovació i Tecnologia (EIT) per liderar una de les seves comunitats d’innovació. L’objectiu d’aquest projecte és buscar solucions a la mobilitat urbana i trobar nous usos als espais urbans a fi d’assegurar l’accessibilitat, la sostenibilitat i l’eficiència dels sistemes de transports.

  • Bicicleta Club de Catalunya (BACC), membre de la xarxa Barcelona + Sostenible, ha publicat els resultats de l'enquesta que han realitzat per saber per quin motiu les persones trien desplaçar-se en bicicleta i quins factors ho impedeixen. Informa't sobre la percepció i l'experiència d'anar en bicicleta a Barcelona!

  • L'Ajuntament de Barcelona presenta la "Guia d'ús no sexista del llenguatge", que pretén visibilitzar les dones en el llenguatge gràcies a 10 suggeriments. La guia, elaborada a partir d'il·lustracions i exemples, assenyala que les expressions sexistes són discriminatòries i generen desigualtat.

Pàgines