Destaquem

  • Els jardins Mossèn Cinto Verdaguer tenen una de les concentracions més grans d'amfibis de Catalunya, superior a la d'alguns parcs naturals. Fa 10 anys s'hi va fer un canvi en la gestió, eliminant productes químics en el tractament de la jardineria i l'aigua, i ara la ciutadania pot gaudir dels resultats!

  • Aquesta campanya, oberta als centres educatius, ofereix diverses possibilitats per allargar la vida útil dels estris i materials amb la finalitat de reduir el consum i fomentar la reutilització.

  • Ja heu rebut el correu electrònic amb el dia i l’hora en què heu de recollir les espècies vegetals? El període per anar-les a buscar serà del 6 al 24 del proper mes de març.

  • El taller RecuperArt activa la creativitat i la imaginació de l’alumnat de l’escola Mercè Rodoreda que reutilitza residus per a crear elements didàctics i de joc.

  • Enguany l’Sssplau compta amb la participació de 32 centres. Alguns fan una diagnosi per primera vegada del soroll de la seva escola, i d’altres analitzen el seu entorn per aportar dades al mapa estratègic de soroll de Barcelona.

Pàgines