Refugis climàtics oberts a tota la ciutadania

Diversos edificis i patis escolars es transformaran introduint verd i blau per donar resposta a l’augment de temperatura a causa del canvi climàtic. Descobriu aquest projecte europeu!

En l’Acte de signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat, celebrat a l’inici d’aquest curs, la tinenta d’Alcaldia, Janet Sanz, va avançar la notícia que la ciutat de Barcelona havia estat seleccionada per desenvolupar un projecte d’implementació de solucions per afrontar les conseqüències del canvi climàtic, als centres educatius. L’Urban Innovative Actions (UIA) és un programa d'ajudes de la UE per finançar iniciatives innovadores a les ciutats i en la darrera convocatòria, un dels marcs temàtics va ser l’Adaptació al Canvi Climàtic. La quantitat sol·licitada per la ciutat de Barcelona és de 5M d'€, finançats al 80% i el projecte té una durada de 3 anys (finalitzarà a l’octubre de 2021).

El projecte proposat i atorgat contempla unes mesures per a la transformació de les escoles en refugis climàtics oberts, és a dir equipaments i espais públics que puguin proporcionar condicions de confort tèrmic en episodis extrems i establir els serveis que cal que aquests espais ofereixin vinculats a protocols d’actuació per onades de calor. Els centres educatius sou integrants de població vulnerable i teniu un impacte en la comunitat, ateses les dinàmiques de coneixement, activitat, relació i apropament que s’hi donen.
 

  • PARTICIPACIÓ: definir el disseny dels espais i necessitats específiques a partir de processos consensuats entre tota la comunitat educativa (alumnat, professorat, famílies...) i els experts.
  • PROJECTE EDUCATIU: incloure en el projecte educatiu la conscienciació del canvi climàtic.
  • OBERTURA D’ESPAIS PER A LA CIUTADANIA: maximitzar els recursos i permetre a la ciutadania accedir als parcs d’aigua en període no lectiu.
  • SALUT: monitoritzar des de la perspectiva de la salut i el benestar, de manera que es pugui avaluar l’impacte aconseguit en els termes de paràmetres ambientals, salut, rendiment escolar, benestar, inclusió social, gènere...
  • COMUNICACIÓ: difondre tot allò relacionat amb el procés com a projecte pilot que és, per aconseguir escalar el projecte a la ciutat fins aconseguir transformar i adaptar totes les escoles i replicabilitat a altres ciutats.


Quins seran els criteris d’elecció dels 10 centres?

En les properes setmanes s’acabaran de definir tots els criteris de selecció per a la valoració de les candidatures. No obstant això, us avancem que podreu optar a ser candidats si sou un centre de titularitat pública i de primària. L’elecció dels deu centres respondrà a criteris de territorialitat, per tant se n’escollirà un per Districte. D’altres qüestions a valorar podran ser si ja participeu a Escoles+Sostenibles (o d’altres programes d’educació ambiental), al programa Patis oberts, si teniu un grau elevat de cobertura (institut escola, escola bressol...), la tipologia de patis amb paviment i poca ombra o aigua ...

El passat dia 12 de febrer es va celebrar una sessió informativa per als centres de la xarxa Escoles+Sostenibles, en la que varen participar 15 centres i es van poder resoldre els dubtes que van sorgir. El Consorci d’Educació de Barcelona, es posarà en contacte amb tots els centres de la ciutat que pugueu ser possibles beneficiaris, facilitant un formulari d’inscripció i indicant què caldrà fer per postular-vos. Per això us recomanem que n’estigueu al cas per poder-vos-hi presentar.

Durant el mes de març es faran les valoracions de les candidatures presentades i a l’abril es coneixerà la selecció dels 10 centres.

 

 


Enllaços relacionats:

> Nota de premsa "La Comissió Europea concedeix 4M€ a Barcelona en el marc de les iniciatives innovadores urbanes per impulsar refugis climàtics a les escoles"
> Acte de signatura d'Escoles+Sostenibles (Octubre 2018)