Pla Acció Col·legi d'ENGINYERS BCN 2019

logo Barcelona + Sostenible                                                                                               

BARCELONA + SOSTENIBLE

COMPROMÍS CIUTADÀ PER LA SOSTENIBILITAT 2012-2022

 

CONTRIBUCIÓ A LA MILLORA DE LA SOSTENIBILITAT DE LA CIUTAT DE BARCELONA:

Aquesta activitat econòmica es compromet a treballar activament el 2019 en les següents actuacions proposades al Pla d'acció d'ENGINYERS BCN - Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona dins del marc del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:

*Seleccioneu les actuacions que realitzareu.

 

DADES PER L'ADHESIÓ DELS COL·LEGIATS/DES DEL

ENGINYERS BCN - Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona

Dades d'identificació i contacte
Aquest codi el trobareu al vostre rebut del Preu Públic de Recollida de Residus Comercials i Industrials Assimilables a Municipals.
Dades de l’establiment subjecte a taxes municipals. En cas de tenir més d’un establiment, empleneu un document per cada un.
Quan finalitzeu la vostra adhesió al Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat a través d'aquest formulari, rebreu la confirmació al correu electrònic indicat.
Dades del responsable de l'establiment o activitat econòmica

Barcelona, Dimarts, 14 maig, 2019 - 09:31

 

Gestió de dades

D'acord amb la normativa de protecció de dades, us informem que al tramitar i complimentar les dades d’aquest formulari electrònic, doneu el vostre consentiment exprés a l'Ajuntament de Barcelona per a què tracti les vostres dades amb la finalitat de gestionar la vostra participació al programa Barcelona + Sostenible i l’obtenció dels incentius fiscals vinculats.

Igualment us informem que doneu el vostre consentiment per a què les vostres dades siguin cedides a la vostra entitat associativa per tal que pugui certificar que sou associats seus, tal com es requereix per ordenança fiscal, i us pugui fer l'acompanyament a la realització de les actuacions a les quals us adheriu; tot l’anterior, legitimat en base al vostre consentiment exprés.

Atenció:

  • Les vostres dades únicament seran facilitades a les organitzacions donants dels materials i no seran cedides a altres tercers tret de per obligació legal.
  • Teniu dret a accedir, rectificar, suprimir i sol·licitar la limitació en l’ús de les vostres dades. També podeu contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de l’Ajuntament de Barcelona i obtenir informació addicional al lloc web: www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades.
  • Les vostres dades seran eliminades un cop complertes les obligacions legals derivades de la gestió de les activitats relacionades amb les finalitats indicades. A aquests efectes, es tindrà present els tractaments opcionals que se citen mes amunt.