Guia per reduir el soroll dels aparells d'aire condicionat

Butlletí: 

L’Ajuntament de Barcelona i el Gremi de Calefacció, Ventilació i Aire Condicionat de Barcelona han signat un conveni amb l’objectiu de reduir el soroll dels aparells d’aire condicionat. En el marc d’aquest acord de col·laboració, s’ha editat una petita guia de bones pràctiques en 10 passos, a tenir presents en la instal·lació, manteniment i ús d’aparells d’aire condicionat. El manual s’està difonent entre els instal·ladors i empreses associades al Gremi.

El conveni forma part del Segon Programa Marc d’Actuacions per a la Minoració de la Contaminació Acústica de Barcelona per tal de fer front de manera activa a la problemàtica de soroll.

L’Ajuntament de Barcelona i el Gremi de Calefacció, Ventilació i Aire Condicionat de Barcelona han signat un conveni amb l’objectiu de reduir el soroll dels aparells d’aire condicionat. En el marc d’aquest acord de col·laboració, s’ha editat una petita guia de bones pràctiques en 10 passos, a tenir presents en la instal·lació, manteniment i ús d’aparells d’aire condicionat. El manual s’està difonent entre els instal·ladors i empreses associades al Gremi.

El conveni forma part del Segon Programa Marc d’Actuacions per a la Minoració de la Contaminació Acústica de Barcelona per tal de fer front de manera activa a la problemàtica de soroll.