Noves propostes per als reptes al Plenari del Consell

Butlletí: 

El Consell Ciutadà per la Sostenibilitat es va reunir el passat 22 de gener en una sessió dinàmica en què es van exposar els avenços de la xarxa i municipals, i es van recollir noves propostes d’actuació.

El Consell Ciutadà per la Sostenibilitat es va reunir el 22 de gener a l’Espai Jove la Fontana, en una sessió plenària que va destacar per la seva àmplia participació. El Consell va rebre comptes d’algunes de les actuacions més significatives de l’Ajuntament en matèria de sostenibilitat, com també de la dinàmica actual de la xarxa Barcelona + Sostenible. 

La quarta tinenta d’Alcaldia i presidenta del Consell, Janet Sanz, va declarar que “la xarxa Barcelona + Sostenible és cada vegada més àmplia, més forta i més viva” i va felicitar els seus membres per “l’èxit col·lectiu que suposa el fet d’haver difós a altres entitats i a la ciutat els objectius relacionats amb la sostenibilitat”.

Els sis reptes

La part expositiva de la sessió es va estructurar en funció dels sis reptes prioritzats a la Convenció Barcelona + Sostenible. Per cada repte, tres veus van fer aportacions complementàries: un referent municipal, un referent de la xarxa B+S i una entitat de la xarxa que va presentar una iniciativa pròpia. La presentació completa amb les 18 intervencions, de la qual en aquesta crònica us fem una petita pinzellada, està disponible aquí.  

Lluís Sala, vicepresident del Consell, va exposar de manera molt sintètica un balanç actualitzat de la xarxa Barcelona + Sostenible, que ja compta amb 1135 organitzacions membres i durant 2018 ha realitzat més de 120 sessions de treball i activitats. Sergio Carratalá, de l’estudi MataAlta, va explicar els objectius i propostes d’acció del grup de treball de Verd i biodiversitat i va destacar que “la ciència ciutadana és una bona eina per apropar la ciutadania al coneixement científic i redescobrir el verd i la biodiversitat de la ciutat”.

Del segon repte, centrat en Mobilitat i qualitat de l’aire, Carlos Lopez, del Departament de Planificació de Mobilitat, va exposar gràficament el desplegament de la nova xarxa de bus i  va assenyalar l’esforç municipal per promoure la mobilitat activa, en la qual la gent fa servir el seu cos per desplaçar-se, com en el cas de la bicicleta o a peu. López va fer notar que aquesta pràctica “no només millora la salut física sinó que es tracta d’una mobilitat d’emissió 0”.

Pel que fa al repte d’Energia i canvi climàtic, Cristina Castells, directora d’Energia i Qualitat Ambiental, va exposar el Pla Clima, a través del qual Barcelona es fa responsable de la seva contribució al canvi climàtic i es prepara per ser menys vulnerable als seus efectes. Va posar èmfasi en el fet que el pla abordi la justícia climàtica com un dels seus eixos bàsics la justícia climàtica.

Durant l’explicació del repte de Sostenibilitat quotidiana, Javier Velasco va presentar el seu projecte, Lendi, una plataforma per al préstec d’objectes entre veïns. Velasco va explicar que l’objectiu del seu projecte és “connectar el veïnatge i oferir un servei d’ajuda mútua basada en el sistema de cooperació”.

Pel que fa al grup de treball de Residu Zero, Montse Bayen, creadora de Back To Eco, va exposar la seva implicació amb la reutilització dels materials i l’aprofitament dels recursos. D’aquesta manera, la creadora va presentar el seu projecte, que consisteix a reciclar texans per a fer complements i altres pantalons nous. A més, la seva proposta també compta amb un vessant social, ja que gràcies a la seva iniciativa han pogut contractar cinc persones en risc d’exclusió social.

En l’àmbit de la producció i el consum responsable, Rosa Garcia, presidenta de Rezero i membre de la Comissió Permanent del Consell, va assenyalar “el dret del consumidor a consumir d’una altra manera”. Després d’aquesta completa exposició, els participants es van dividir en sis grups per debatre, compartir i proposar millores i noves actuacions, adreçades tant a l’Ajuntament com a la xarxa B+S.

El Plenari va concloure amb l'aprovació unànime d’una declaració de la xarxa B+S en suport a la protecció de la natura a Collserola, presentada a proposta de la Comissió Permanent, i amb la intervenció del comissionat d’Ecologia, Frederic Ximeno, que va agrair als membres del Consell i a tota la xarxa la seva coordinació, la coproducció d’actuacions amb l’Ajuntament i la interconnexió entre els participants.


Documents relacionats:

> Els sis reptes de la Convenció
> Presentació de les 18 intervencions al Plenari del 22 de gener de 2019
> Propostes de treball recollides al Plenari
> Declaració de recolzament al Parc Natural de Collserola