Més accions de la xarxa B+S

Diversos membres de la xarxa presenten accions per la sostenibilitat. Us animem a fer públiques les vostres iniciatives!

 

FUNDACIÓ CAN CARALLEU

Can Caralleu s'ubica en un entorn natural verd, a la falda del Collserola i al costat del Parc de l'Oreneta i és un centre esportiu molt lligat a activitats de muntanya i l'aire lliure. És per això que en el seu model de gestió hi destaca com a eix principal la preservació del medi ambient i la sostenibilitat. Un dels aspectes en els quals hi posen més èmfasi és en la mobilitat, donat que la ubicació de Can Caralleu (per sobre de la ronda de Dalt) fa que molts desplaçaments es facin en cotxe o moto.

> Consulta el Pla d'acció

 

FUNDACIÓ CLAROR

La Fundació Claror aposta per reinvertir en eficència energètica i millorar els centres esportius que gestionen: CEM Claror, CEM Cartagena, CEM Marítim, CEM Sagrada Família. S’han implicat i format part del projecte europeu Grow Smarter.

> Consulta el Pla d'acció

 

 

FUNDACIÓ CATALANA PER A LA PREVENCIÓ DELS RESIDUS I EL CONSUM RESPONSABLE – REZERO

Amb l’objectiu de canviar el model de producció i consum cap al Residu Zero, Rezero treballa per impulsar accions i polítiques transformadores de prevenció de residus treballant en xarxa amb tots els agents socials i econòmics.

> Consulta el Pla d'acció 

FEDERACIÓ CATALANA DE TRANSPORTS DE BARCELONA-TRANSCALIT

Unes actuacions que es basen en la preocupació per part de les empreses en l’adquisició de vehicles amb combustibles alternatius i materials reciclats per a les gestions de la seva activitat.

> Consulta el Pla d'acció

 


 

MERCADOS DE ABASTECIMIENTOS DE BARCELONA, S.A. (MERCABARNA)

Construcció del Centre de Recuperació de Materials i del Centre d’Aprofitament Alimentari. La gènesi del projecte rau en la necessitat de renovar les instal·lacions del Punt Verd de Mercabarna, per actuar en la reducció de residus, la lluita contra el malbaratament alimentari i tenir la implicació i col·laboració d’entitats socials.

> Consulta el Pla d'acció

 

COL·LEGI OFICIAL DE DOCTORS I LLICENCIATS EN FILOSOFIA I LLETRES I EN CIÈNCIES DE CATALUNYA

Amb l’objectiu de millorar i seguir sent un Col·legi sostenible i respectuós amb el medi ambient, el pla d’acció es centra principalment en temes d’estalvi i reducció del consum d’energia, aigua i residus. És també donar a conèixer el pla als col·legiats/des per tal que facin d’altaveus a les escoles i instituts.

> Consulta el Pla d'acció

 

COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA (CAATEEB)

El CAATEEB examina el seu àmbit d’influència i acció per establir actuacions que tinguin el major abast possible però amb el mínim cost. Totes les accions fomenten l’ús de materials mediambientalment sostenibles, l’estalvi energètic, la reducció de residus i emissions en l’edificació, rehabilitació i manteniment dels edificis per aconseguir el màxim efecte multiplicador.

> Consulta el Pla d'acció

 

FUNDACIÓ DE GESTIÓ SANITÀRIA DE L'HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU​

Sant Pau va emprendre el 2012 el Projecte “Sant Pau sostenible” adreçat a implantar la cultura de la sostenibilitat a la seva institució. Per tal de conèixer quina era la situació inicial es va crear la Comissió de Gestió Mediambiental, formada per professionals de tots els àmbits implicats i es va organitzar la tasca en quatre àrees: Residus, Ús i consum, Mobilitat i Compra verda.

> Consulta el Pla d'acció

 

COL·LEGI OFICIAL DE VETERINARIS DE BARCELONA

El Col·legi de Veterinaris publica el seu pla d’acció amb la finalitat de reduir la generació de residus i ambientalitzar la seu col·legial, millorar la difusió de la tinença responsable i l’educació en el respecte dels animals.

> Consulta el Pla d'acció

 

COL·LEGI D’ADMINISTRADORS DE FINQUES DE BARCELONA – LLEIDA

El CAFBL fa públiques les seves actuacions en els àmbits d’estalvi i reducció del consum energètic, reducció de residus i pla d’acollida a nous treballadors respectant la conciliació familiar, a més, de intensificar la col·laboració amb entitats del 3r sector com Fundació Habitat3.

> Consulta el Pla d'acció