Un pas més cap a la qualitat de l’aire

L’acord entre la Generalitat, la Diputació, l’Àrea Metropolitana i l’Ajuntament de Barcelona busca reduir un 30% les emissions a la conurbació de la ciutat en un període de 15 anys.
 

Les emissions de cinc dels contaminants de la conurbació de Barcelona resulten més elevats dels nivells recomanats per la OMS. La campanya sorgida el 2016 “Què respires quan respires” de l’Ajuntament ja feia referència als alts nivells de contaminació de Barcelona en comparació amb d’altres ciutats europees i exposava que la nostra, és la ciutat amb més densitat de vehicles del continent.

És per aquest motiu que des de les administracions que gestionen aquest espai (la Generalitat, la Diputació, l’Àrea Metropolitana i l’Ajuntament de Barcelona) s’ha proposat reduir un 10% les emissions en els pròxims 5 anys per tal d’assolir gradualment els nivells recomanats per l’Organització Mundial de la Salut i accelerar mesures locals a fi d’assolir els nivells fixats per la Unió Europea abans de desembre de 2020.


És la primera vegada que es du a terme un gran compromís per part de les diverses administracions per garantir la qualitat de l’aire i protegir la salut de la ciutadania i el medi ambient, que han decidit sumar esforços sobretot per reduir els nivells de diòxid de nitrogen (NO2), ja que sobrepassa els esperats.

Una altra de les mesures adoptades és la restricció de la circulació de turismes de més de 20 anys durant els dies feiners. En situacions d’episodi ambiental declarat per la Generalitat, no podran circular en aquest àmbit les furgonetes i turismes anteriors a la categoria “Euro 1”. Es tracta de les furgonetes matriculades abans de l’1 d’octubre del 1994 i els turismes matriculats abans de l’1 de gener del 1997.

+ INFO

 

Mapes de qualitat de l’aire a temps real

Per altra banda, la Generalitat de Catalunya tira endavant una eina per poder consultar els nivells de la qualitat de l’aire a temps real. Aquests mapes analitzen l’ozó troposfèric (O3), el diòxid de nitrogen (NO2) i les partícules en suspensió (PM10). Els mapes també contenen gràfics tant de les últimes 24h i dels últims 14 dies en els que es poden trobar les tendències de la qualitat de l’aire.

> Consulteu els mapes de qualitat de l’aire a temps real

 

L’Ajuntament de Barcelona, ha impulsat el seu web sobre qualitat de l’aire per a poder tenir dades de l’estat de la qualitat de l’aire a Barcelona. També es disposa de mapes indicatius.

> Web de qualitat de l’aire de l’Ajuntament