04 - Ajutsipremis

Butlletí: 

TIC I SOLIDARITAT TENEN RECOMPENSA

Necessiteu finançament per invertir en tecnologies de la informació i la comunicació? La vostra organització treballa en la defensa i promoció dels drets humans? Us presentem unes subvencions i un premi que us poden interessar

Subvencions per a inversions en tecnologies de la informació i comunicació
Subvencions de l'Ajuntament de Barcelona destinades a finançar inversions en tecnologies de la informació i comunicacions en projectes iniciats al 2014 o previstos per l'any 2015. La finalitat de les subvencions és la millora de l'entorn tecnològic d'entitats culturals i/o creatives i que comportin l'ampliació de les seves capacitats innovadores i creatives.


Les tecnologies de la informació i comunicacions (TIC) permeten realitzar processos d'innovació i creativitat aplicats a la cultura i/o a la ciutadania. Aquests elements poden ser de comunicacions (enrutadors, commutadors, cablejat estructurat...), maquinari (servidors, emmagatzemament de dades...), programari (desenvolupament d'aplicacions) i/o audiovisuals (càmeres, altaveus, microfonia...), així com material de prototipatge per espais de creació basats en impressió 3D.

Poden ser beneficiaris d'aquestes subvencions les entitats i empreses dels àmbits de la cultura, la creativitat i la innovació que tinguin la seu social o que desenvolupin la seva activitat a la ciutat de Barcelona.

El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el 14 de novembre de 2014 (aquest inclòs).

Més informació.

Premi Solidaritat 2014

L'Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC) convoca el Premi Solidaritat, destinat a guardonar persones i institucions que hagin destacat per la seva lluita en la defensa i promoció dels drets humans a Catalunya.

Fins el proper 10 de desembre, Dia Internacional dels Drets Humans, podeu fer arribar les vostres propostes omplint el formulari de presentació de candidatures i enviant-lo per correu electrònic a institut@idhc.org, indicant a l'assumpte “Premi Solidaritat 2014”. El formulari es pot complementar amb fins a tres documents, en format electrònic.

Consulteu les bases.