08 - Signants

Butlletí: 

NOUS SIGNANTS I RENOVACIONS DEL COMPROMÍS

Sis organitzacions s'han incorporat a la xarxa Barcelona + Sostenible i dues més han renovat la seva adhesió.

Info142 internes 08 ASOCAPASOCAP

http://www.asocap.com/

Xarxa d'experts en formació en la conducció. Ofereix la possibilitat de formar els professionals del transport en tots els vessants relacionats amb la professió, especialment en la conducció eficient.

Info142 internes 08 RehabimedAsociación RehabiMed

www.rehabimed.net

Xarxa d'organitzacions i professionals que treballen per a la promoció de la rehabilitació, la regeneració urbana i el desenvolupament sostenible.


Info142 internes 08 modasostAssociació Moda Sostenible Barcelona

https://www.facebook.com/modasosteniblebarcelona?fref=ts

Associació que té per objectiu sensibilitzar la societat dels avantatges de la moda sostenible, així com potenciar i estimular-ne la seva creació, producció, venda i ús.


Info142 internes 08 apocA poc a poc BCN

www.apocapocbcn.com

Espai de co-working i centre de difusió cultural situat al barri del Born. Organitzen esdeveniments dedicats a debatre i divulgar la sostenibilitat. Tot el mobiliari que podreu veure en aquest espai és fruit del reciclatge, de les habilitats i de la paciència dels fundadors d'A Poc A Poc.

Info142 internes 08 CiutatHumana
CIUTAThumana

www.ciutathumana.com

Organització configurada per arquitectes i educadors que persegueix sensibilitzar vers les discapacitats, potenciar la convivència i treballar a partir de la participació activa i l'experiència en primera persona, donant suport i assessorament en el domini de l'accessibilitat i aportant coneixements legislatius i arquitectònics.

Info142 internes 08 Gas

Gas Natural Distribució SDG, S.A.

http://www.gasnaturalfenosa.com/ca/1285338501612/inici.html

Gas Natural Fenosa és un grup multinacional del sector energètic, pioner en la integració del gas i l'electricitat. La seva missió és atendre les necessitats energètiques de la societat, proporcionant serveis i productes de qualitat respectuosos amb el medi ambient.

Info142 internes 08 pwc

PriceWaterHouseCoopers Auditores SL.
http://www.pwc.es/es/index.jhtml

PwC ajuda a organitzacions i persones a crear el valor que estan buscant. És una xarxa present a 157 països amb més de 184.000 professionals compromesos en oferir serveis de qualitat en auditoria, assessorament fiscal i legal i consultoria.

Info142 internes 08 valkiria3Valkiria Hub

www.valkiriahub.com

Plataforma i acceleradora empresarial per potenciar l'emprenedoria femenina. Valkiria Hub Space impulsa projectes que generin impacte econòmic i social, potencien la reinserció laboral i la integració artística i cultural.