01 - Novaimatge

Butlletí: 

DE L'AGENDA 21 A BARCELONA + SOSTENIBLE

Us presentem la nova imatge de la xarxa de signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat. També hi ha canvis a la web, al correu electrònic i a la newsletter. Comencem el curs amb novetats!

Encetem el curs amb novetats: imatge renovada de la xarxa de signants, nous apartats a la web, més visibilitat de les xarxes socials i més recursos. Tota una sèrie de canvis amb què pretenem fer més atractiva i més funcional la xarxa d'organitzacions Barcelona + Sostenible.


De l'Agenda 21 a Barcelona + Sostenible

L'Agenda 21 de Barcelona es va consolidar l'any 2002 després de l'aprovació del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat. Al 2012, es van revisar de forma participativa tots els objectius i es va aprovar un nou document marc amb horitzó 2022. Amb aquesta renovació del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat, el programa actualment s'anomena Barcelona + Sostenible.


L'Agenda 21 Escolar ara és Escoles + Sostenibles i el programa Acció 21 ara és Entitats i Empreses + Sostenibles.

Un logotip renovat

La imatge de l'Agenda 21 de Barcelona ha estat renovada per una nova marca. Els signants del Compromís s'identificaran a partir d'ara amb un logotip amb el qual s'especifica la pertinença a la xarxa a través del terme “Membre de: Barcelona + Sostenible”.

Novetats a la web

La web ara és  www.bcn.cat/bcnsostenible i presenta la nova imatge, amb algunes novetats com ara el Mapa Barcelona + Sostenible, una eina per visualitzar els membres de la xarxa, el seguiment de l'etiqueta #bcnsostenible de Twitter i millores en la cerca d'accions per la sostenibilitat dels signants.

La newsletter Info B+S

Les properes newsletters ja tindran la nova imatge i nous apartats: Actualitat i Accions de la xarxa. Recordeu que podeu enviar-nos les vostres notícies per fer-ne difusió.

Contacte amb la Secretaria Barcelona + Sostenible

L'equip de la Secretaria continua a la vostra disposició al correu electrònic bcnsostenible@bcn.cat, que substitueix l'antic agenda21@bcn.cat.