Oferta

SERVEI D’ORIENTACIÓ JURIDICA SOCIOLABORAL GRATUÏTA DEL COL•LEGI DE GRADUATS SOCIALS

El col·legi juntament amb el Departament de Justicia i el Departament de  Treball, Afers Socials i família, han signat acords per oferir assessorament tècnic, especialitzat i gratuït a la ciutadania a l’àmbit soci laboral i de la Seguretat Social.

Atès que la conciliació administrativa és el primer esglaó d’un possible procediment judicial, el consell i la guia d’un graduat social al llarg d’aquest procés pot contribuir favorablement en el resultat.

Exemple.: Acomiadaments, reclamació de quantitat, sancions, procediments de la Seguretat Social i tots aquells temes relacionats amb el dret laboral i Seguretat Social.

 

SERVEI D’ORIENTACIÓ JURÍDICA (SOJG) DEL COL·LEGI DE GRADUATS SOCIALS

El Servei d’Orientació Jurídica (SOJG) és un servei públic i gratuït d’atenció personalitzada subvencionat per Col·legi de Graduats Socials de Barcelona. El SOJG proporciona un primer consell orientador a qualsevol ciutadà que s’hi adreci i informa sobre la possibilitat d’acudir als tribunals o de recórrer a les vies alternatives de resolució de conflictes, però no redacta cap document ni tramita cap assumpte.

CITA PREVIA
Han de demanar cita per telèfon al 93 363 33 80 o en www.graduados-sociales.com
Adreça: c/ Còrsega 227-229 Entresol, 08036 Barcelona

Anunci insertat el: Dijous 26/04/2018