Oferta

Cultura tradicional

•Exhibicions.
•Tallers per a empreses.
•Visites turístiques.
•Cessió d’espais.
•Concert de graelles i tabals.

Contacte: info@cvg.cat

Anunci insertat el: Dilluns 15/05/2017