Demanda

Organitzacions que vulguin participar a la Setmana de la Natura!

Entitats ambientals, ens locals, organitzacions, associacions i escoles que treballeu per la conservació de la natura i el medi ambient:

Organitzeu una activitat entorn la conservació del patrimoni natural i el medi ambient entre el 2 i l’11 de juny.

Col·laboreu en la difusió de la Setmana de la Natura a través dels vostres mitjans.

Pengeu una fotografia de natura a les xarxes socials #setmananatura  

Contacte: oficinavoluntariat@xvac.cat

Anunci insertat el: Dilluns 15/05/2017