Oferta

Convocatòria per a participar com a empresa mentorada al nou Programa de Mentoria en Organització del Temps

El Programa de mentoria promou que empreses amb expertesa i trajectòria reconeguda en l’àmbit de l’organització del temps (flexibilitat horària, e-treball, conciliació, corresponsabilitat, etc.) aportin el seu coneixement, experiència i recolzament a empreses que volen aprendre i avançar en aquest àmbit, de forma voluntària i personalitzada. És una iniciativa impulsada per la Xarxa d’Empreses NUST en el marc del Pacte del Temps de Barcelona

La primera fase pilot serà de setembre de 2018 a febrer de 2019 i hi participaran 6 empreses mentores i 6 empreses mentorades que seran seleccionades mitjançant una entrevista. Totes les empreses i organitzacions interessades haureu de fer arribar la Fitxa de Mentorat-ada fins el 6 de setembre a empresesnust@bcn.cat (Atenció Elisa Stinus - 679 75 45 40) per poder convocar-vos a l'entrevista de selecció els dies 12 o 13 de setembre al matí.

Contacte: comissionat.economiasocial@bcn.cat

 

Anunci insertat el: Dijous 9/08/2018