Voleu formar part del grup de treball Convenció 2017?

Dijous, 30 novembre, 2017

Per tal d’avaluar el grau d’assoliment dels objectius del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022 en els darrers 5 anys i promoure l’acció conjunta dels propers 5 anys, volem crear  un grup de treball de valoració dels avenços i identificació de reptes pendents.

Formar part del grup de treball implica la revisió i aportació de continguts sobre documentació, la participació en dues sessions de treball i en la jornada de la Convenció de Signants, amb el següent calendari:

- Juliol-Agost. Revisió i lectura de documentació aportada per la Secretaria B+S.

- Setembre. 1a sessió del grup de treball: avaluació, diagnosi i brainstorming de reptes.

- Octubre. 2a sessió del grup de treball: priorització de reptes i propostes d’organització per assolir-los.

- 30 de novembre. Implicació en la Convenció de Signants.

Si esteu interessats en formar-ne part, responeu aquest breu formulari. A partir dels resultats d'aquesta consulta, s'organitzarà el grup de treball. Al juliol es concretaran les dates i s’obriran les inscripcions.