Voleu formar part del grup de treball Convenció 2017?

Dijous, 28 setembre, 2017 - 00:00

Per tal d’avaluar el grau d’assoliment dels objectius del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022 en els darrers 5 anys i promoure l’acció conjunta dels propers 5 anys, volem crear  un grup de treball de valoració dels avenços i identificació de reptes pendents.

Formar part del grup de treball implica la revisió i aportació de continguts en base al recull documental sobre l’equador del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat, la participació en dues sessions de treball i a la jornada de la Convenció, amb el següent calendari:

- Juliol-Setembre. Revisió i lectura de documentació aportada per la Secretaria B+S.

- 28 de setembre. 1a sessió del grup de treball: avaluació, diagnosi i pluja d’idees de reptes.

- 26 d'octubre. 2a sessió del grup de treball: priorització de reptes i propostes d’organització per assolir-los.

- Implicació en la Convenció de la xarxa Barcelona + Sostenible.

Trobareu més informació a l’espai de la Convenció B+S 

 

Documents: