Presentació Guia "Rehabilita'm! Fes-me eficient i saludable"

Dijous, 19 abril, 2018 - 15:00

Sessió de presentació de la Guia “Rehabilita’m! Fes-me eficient i saludable”

L’objectiu d’aquesta de la guia “Rehabilita’m! Fes-me eficient i saludable”  és facilitar al ciutadà i als professionals que no estiguin especialitzats en eficiència energètica informació útil per prendre decisions sobre la renovació energètica dels edificis. Amb aquesta renovació es busca reduir dràsticament el consum energètic, alhora que millorar les condicions de salut i confort, més enllà de les obligacions reglamentàries.

A la guia s’aborda, principalment, l’habitatge, però també s’inclouen recomanacions i directrius per al sector terciari present a la ciutat (petit comerç, oficines, etc.)

  • Podeu descarregar la guia en el següent enllaç: ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/sites/default/files/rehabilitam_fes_me_eficient_saludable.pdf
  • Podeu consultar la presentació de la sessió en el següent enllaç: http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/presentacio_guia_rehabilitam_lfds_20180419.pdf