Més i millors arbres per a Barcelona. Pla Director de l‘Arbrat 2016-2035

Dijous, 7 juliol, 2016 - 00:00

El 27 de gener es va aprovar al Plenari el Pla Director de l'Arbrat de Barcelona 2017-2037 .

Podeu consultar el document al repositori de documents digitals municipals, el BCNROC: 

http://hdl.handle.net/11703/101548

El passat 7 de juliol de 2016, va tenir lloc la sessió de participació "Més i millors arbres per a Barcelona. Pla Director de l‘Arbrat 2016-2035". Van assistir-hi 17 persones de diferents entitats ciutadanes, escoles, empreses del sector de la jardineria i institucions. A partir d'una presentació del Pla Director per part dels responsables de la seva redacció, es va fer un taller per recollir aportacions i observacions dels participants.

Resum executiu del Pla Director de l'Arbrat
Informe de la sessió: Més i millors arbres per a Barcelona. Pla Director de l‘Arbrat 2016-2035
Presentació Pla Director e l'Ar