Com fer el pla d’acció?

Dijous, 27 abril, 2006 - 09:00

Sessió adreçada a aquelles organitzacions signants que encara no han presentat el seu pla d’acció. Hi van assistir 38 persones, representants d’una trentena d’entitats, empreses i institucions.Van ser aportacions complementàries que van fer palesa la diversitat de les organitzacions i de les metodologies, van permetre conèixer de primera mà alguns beneficis dels plans d’acció i recollir recomanacions. Després d’una pausa, va intervenir la Tercera Tinenta d’Alcalde Imma Mayol, que va destacar el cas inèdit de l’Acció 21 a Barcelona com a procés col·lectiu, va explicar les principals línies de treball de l’Ajuntament de Barcelona i va comentar algunes conclusions de la jornada d’avaluació dels plans d’acció realitzada el 30 de març, centrant-se especialment en la utilitat que han tingut els plans per als signants.

La jornada va continuar amb una ronda d’intervenció dels assistents, que van presentar la seva organització, van explicar en quin estadi es troba el seu pla d’acció i qui lidera el procés. Les aportacions es van complementar amb els resultats del qüestionari sobre l’estat del pla enviat prèviament a la jornada per correu electrònic.

A continuació es van anar desgranant les fases d’elaboració del pla d’acció, amb exemples i alguns consells per cada una. Els assistents van fer aportacions sobre la seva casuística i les seves bones pràctiques i van plantejar qüestions que es van tractar en grup.

Document pdf disponible: jornada_pla_accio_270406.pdf