Com avaluar amb indicadors?

Dimecres, 18 octubre, 2006 - 09:00

Institut d’Educació Contínua (IDEC).Universitat Pompeu Fabra.

Sessió de formació sobre indicadors i avaluació, adreçada als signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat. La sessió es va organitzar atenent a les demandes recollides a la sessió d’avaluació dels plans d’acció realitzada la passada primavera. Hi van assistir 40 persones, representants de més de 30 organitzacions.

Després de la presentació, la sessió va començar amb la ponència Indicadors de sostenibilitat: necessitat, dificultats i aspectes tècnics per a la seva creació i ús,a càrrec d'Enric Pol i Daniel Carro, del Departament de Psicologia Social de la Universitat de Barcelona. Seguidament Hilda Weissmann, coordinadora pedagògica de l’Agenda 21 Escolar, va proposar un taller de reflexió sobre l’ús d’indicadors per a l’avaluació, partint del plantejament de casos i preguntes. Per donar continuïtat a la sessió i buscar solucions pràctiques i funcionals aplicables a cada cas, s’ha proposat als participants que revisin el seu pla d’acció a la llum de les aportacions fetes durant la sessió, fixant-se especialment en els objectius que s’han marcat, les fites i els indicadors. La secretaria de l’Agenda 21 recollirà els nous plantejaments que sorgeixin, els dubtes, dilemes i reflexions que es vulguin compartir, i s’ofereix per contrastar opinions i assessorar de manera personalitzada.

document pdf disponible: ponencia_indicadors_EPol _Dcarro.pdf