Col·loqui al voltant de les coberts verdes

Dijous, 8 febrer, 2018 - 18:30

Col·loqui al CCCB: Les cobertes verdes, elements clau per aconseguir una ciutat més verda i sostenible

Activitat co-organitzada amb el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.

En aquest col·loqui representants de l’Ajuntament de Barcelona i d’empreses que treballen al voltant dels beneficis de les cobertes verdes han parlat de com incrementar el verd als terrats pot millorar la salut i la qualitat de vida de la ciutadania. A més, això esdevé un element central de la transformació de l’espai públic amb un fort impacte paisatgístic.

Barcelona és una ciutat de terrats, però, cada vegada més, aquests espais s’han tornat zones infrautilitzades. Amb la creació de cobertes verdes, es poden convertir en nous escenaris per a la ciutadania, amb beneficis per als propietaris o usuaris dels edificis i per a tota la ciutat.

A través de les diferents ponències, hem pogut conèixer què és una coberta verda, quins beneficis té —econòmics, socials i ambientals—, i com l’Ajuntament de Barcelona està impulsant la creació de noves cobertes verdes a la ciutat.

Participants:Núria Garcia Lopez,Alberto del HoyoJoan Rieradevall

Data: 8 de febrer de 2018

Hora: 18.30

Lloc: Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) - Estació Beta

Més informació