Activitats anteriors

Dijous, 1 gener, 2004 - 09:00

INTERNET I ALTRES EINES PER AL TREBALL EN XARXA

SIMULADORS INTERACTIUS DE CONSUM DOMÈSTIC

SISTEMES DE GESTIÓ AMBIENTAL

INDICADORS DE SOSTENIBILITAT

L’OFICINA VERDA

COM ELABORAR UN PLA D'ACCIÓ DE FORMA PARTICIPATIVA?


INTERNET I ALTRES EINES PER AL TREBALL EN XARXA
22 de juny, de 10 a 14 h, al Centre de Recursos Barcelona Sostenible

Sessió dedicada a la utilització d’eines interactives per al treball en xarxa, dins una organització o entre organitzacions. S’han inclòss aspectes tècnics, exemples de recursos innovadors, experiències i idees per promoure la participació. Podeu accedir als exemples que s’han treballat a la web www.ersilia.org/xarxa/

A càrrec de Jaume Jorba i Andreu Ulied, de Mcrit / Fundació Ersília, i Llorenç Vallès, de Serveis de Participació Interactiva.

-----------------------------------------------------------------------------

 

SIMULADORS INTERACTIUS DE CONSUM DOMÈSTIC
29 d’abril, de 18 a 20 h, al Centre de Recursos Barcelona Sostenible

 

Sessió formativa per donar a conèixer les possibilitats educatives i divulgatives dels simuladors de consum d’aigua, gas i electricitat disponibles a la web de l’Agenda21. Es tracta d’un recurs molt útil i atractiu per a infants, joves i adults. Recomanem aquesta sessió especialment a associacions juvenils, escoles i centres de formació. Les empreses i entitats que utilitzen ordinadors en la seva activitat habitual també poden fer servir els simuladors com eina formativa i per motivar els seus treballadors o socis.

 

Simuladors interactius sobre el consum a la llar: Aigua, Electricitat i Gas. També es pot consultar una guia per l'ús dels simuladors.

A càrrec de Jaume Jorba, fundació Ersília.

-----------------------------------------------------------------------------

 

SISTEMES DE GESTIÓ AMBIENTAL
16 març, de 10 a 14 h, al Centre de Recursos Barcelona Sostenible

 

Els sistemes de gestió i certificació ambiental permeten a les empreses millorar contínuament el seu comportament amb el medi. L'adhesió a aquests sistemes és voluntària i permet obtenir tot un seguit d'avantatges. Coneixerem els sistemes de gestió ambiental que hi ha actualment i el testimoni d'empreses de la ciutat que han estat certificades.

 

Documents de la sessió disponibles:

Sistema de gestió ambiental, (document principal en ppt)
Casos pràctics
L'Hotel Alimara i el Medi Ambient (zip)
Sistema de gestió ambiental segons EMAS a El Tinter Arts Gràfiques
Sistema de gestió mediambiental segons la Norma ISO 14001/96, Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal (zip)
A càrrec de Montse Gomà, La Vola Companyia de Serveis Ambientals.

-----------------------------------------------------------------------------

 

INDICADORS DE SOSTENIBILITAT
17 de febrer de 2004, de 10 a 14 h, al Centre de Recursos Barcelona Sostenible

 

Què són els indicadors de sostenibilitat i quines característiques han de tenir?  Per què són importants dins el marc del Pla d'Acció?
Conceptes generals i treball en grups per compartir les experiències dels participants en l'aplicació dels indicadors. (Document de la sessió disponible en pdf)

 

A càrrec de Serveis de Participació Interactiva.

-----------------------------------------------------------------------------

 

L’OFICINA VERDA
18 de novembre de 2003, de 10 a 14 h, al Centre de Recursos Barcelona Sostenible

 

L'ambientalització interna de la pròpia organització és un procés compartit entre tots els implicats: treballadors, responsables de compres o contractació de serveis i proveïdors. És un compromís amb la preservació de l’entorn, i suposa un estalvi de recursos, la utilització de productes i materials més eficients i més respectuosos amb el medi ambient i una millora en la qualitat de vida al lloc de treball. (Document de la sessió disponible en pdf)

 

A càrrec d’Ecoinstitut.

-----------------------------------------------------------------------------

 

COM ELABORAR UN PLA D'ACCIÓ DE FORMA PARTICIPATIVA?
21 d’octubre de 2003, de 10 a 14 h, al Centre de Recursos Barcelona Sostenible.

 

El pla d’acció definit per una organització ha de ser de qualitat, la seva execució eficaç i el compromís dels seus membres, màxim. Per assolir aquests objectius la participació dels integrants del col·lectiu és un factor clau. Però, què vol dir “participació”? Com convé canalitzar aquesta participació durant el disseny del pla, durant la seva execució i du rant l’avaluació? Quins són els recursos que tenim a l’abast per fomentar-la? Quins factors hem de tenir en compte per assolir una participació real i de qualitat? (Document de la sessió disponible en pdf)

 

A càrrec de Serveis de Participació Interactiva.