Objectiu 5: Ús racional dels recursos

Horizontal Tabs

Diagnosi

Diagnosi 2012:

Hem avançat col·lectivament en la reducció del consum de materials, l’ús de productes ambientalment més correctes, el consum responsable i l’intercanvi de béns i serveis. Cada cop som més conscients que l’important és disposar del servei o poder realitzar una funció, més que no pas ser-ne propietaris o adquirir productes. Cada cop demanem més informació sobre l’origen del producte, el procés de producció i els seus impactes, el consum associat durant la seva fase d’ús o el seu tractament final. Segueix llegint...

Les 10 línies d'acció 

wordle O1
  Anar als 10 objectius    
Bones pràctiques

Compartim, a continuació, algunes bones pràctiques referents a aquest objectiu i corresponents a accions de la xarxa d’entitats, empreses i escoles signants del Compromís. Són exemples de les iniciatives que es desenvolupen a la ciutat i excel·lents testimonis de coresponsabilitat i implicació ciutadana:

         

 

Entitats i Empreses + Sostenibles

ESCOLA IMPREMTA

 

Entitats i Empreses + Sostenibles

 

 

GRAN DINAR 

L’Escola Impremta és un projecte amb què es busca crear una xarxa de donacions impremta-escola, basant-se en un model de proximitat. Amb el projecte es proposa donar, de manera gratuïta, material sobrer que generen les impremtes a les escoles.    El Gran Dinar és un gran esdeveniment on es poden viure i conèixer les diverses iniciatives i projectes més rellevants per a l’aprofitament dels aliments. Un escenari on donar a conèixer el greu problema econòmic, ambiental, social i ètic que suposa el malbaratament alimentari i que cal la implicació de tothom per eradicar-lo.

Ciutadania + Sostenible

RENOVA LA TEVA ROBA I JOGUINES

 

Escoles + Sostenibles

MALBARATAMENT ALIMENTARI

 
L’intercanvi com a estratègia de consum conscient i de prevenció de residus. “Renova la teva roba!” i “Renova les teves joguines!” són dues iniciatives per fomentar la reutilització i el consum conscient com a eines per reduir residus.  

En el marc del programa “Ens ho mengem tot”, per poder sensibilitzar a l'alumnat sobre aquest aspecte, les escoles estan desenvolupant, al llarg de tot el mes, diverses activitats com jocs, tallers, vídeos, etc. És el cas de l'Escola Institut Costa i Llobera, on els alumnes de 5è i 6è de primària van fer un debat molt interessant al voltant del malbaratament d'aliments.

 

 

   

 

 

 

   
     

Consulta més accions i bones pràctiques aquí.

  Anar als 10 objectius    

Ciutadania + SostenibleEscoles + SosteniblesEntitats i Empreses + SosteniblesComerç + SostenibleAjuntament + Sostenible

         
                                       
Documents de referència
Recursos
Mapa
Indicadors

Els indicadors són una eina clau per a avaluar les millores assolides per les ciutats en el temps. A Barcelona la necessitat de monitoritzar els deu objectius del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat s'ha concretat en una bateria d'indicadors de seguiment, definida amb la participació d’un grup de treball de la xarxa Barcelona + Sostenible. Aquests indicadors tracten de manera integrada les dimensions socials, ambientals i econòmiques, i pretenen treballar amb dades de qualitat, ser fàcils de comunicar i perdurables en el temps.

Els indicadors de l'objectiu 5 són:

5.1 Consum responsable (informe 2015)

5.2 Generació de residus municipals (informe 2015)

5.3 Recollida selectiva de residus (informe 2015)

5.4 Destí dels residus municipals (informe 2015)

Consulta tots els informes d'Indicadors de Sostenibilitat de Barcelona aquí.

 

  Anar als 10 objectius  

 

Plans i accions

Recull de l'acció municipal per al període 2012-2017: 

Recull dels principals plans, programes i projectes estratègics relacionats amb l'ús racional dels recursos impulsats des de l’Ajuntament de Barcelona en el període 2012-2017.

Segueix llegint ...

Ajuntament + Sostenible

Plans i accions dels membres de la xarxa B+S:

Les organitzacions de la xarxa de signants estan duent a terme iniciatives i bones pràctiques relacionades amb tots els objectius del Compromís. Aquí podeu consultar les actuacions d’algunes entitats i empreses.

 Anar als 10 objectius  

Amaga el títol: