Pla d`acció de la Federació de Comerç Cor d`Horta i Mercat

Entitat:
Federació de Comerç Cor d'Horta
Actuacions relacionades amb les línies d’acció: