Re-conèixer un paisatge concret: la plana de Vic, on la boira ocupa bona part de la temporada d’hivern. Escollint a l’atzar un lloc, el projecte documenta el subtil i gradual procés de Re-velat del paisatge, introduint a l’obra el caràcter fortuït i contingent propi de la fotografia. Els conceptes de Velat i revelat i la dualitat entre el paisatge aparegut i l’ocult reforça una visió onírica de la realitat.

Publication date: Friday, 16 February 2018
  • Share