Els objectes quotidians passen inadvertits fins que uneixen les seves forces i escapant del seu context habitual ens reclamen una mirada diferent, tant del que ens envolta com de nosaltres mateixos. Reclamen la nostra atenció allà on ens hem acostumat a no mirar, il·luminant un angle fosc que conté la intenció d'incorporar nous punts de vista a tot allò que considerem evident. De David Pérez Pol

Publication date: Monday, 30 October 2017
  • Share