Cambios económicos y transformaciones sociales. Los sentidos del trabajo en las formas de vida

15 d’octubre 2018
Facultat de Geografia i Història. Sala Gran, 4rt pis 0801 Barcelona

El treball és un dels factors principals per a la integració i la identificació de les persones que determina les relacions socials. Exerceix un domini en l’economia i en la identitat social i personal, en una relació recíproca que s’integra en el marc de realitats culturals i socioeconòmiques concretes i globalitzades. Les noves tendències econòmiques i socials comporten reordenaments del treball i de la vida que impliquen plantejar el seu anàlisi. Aquestes dinàmiques estan fonamentades en una concepció econòmica i simbòlica i es relacionen amb les modalitats, limitacions i oportunitats de les pràctiques de treball, que precisen ser explorades a partir dels seus significats en les formes de vida.

En la línia d’aquestes observacions, l’interès de la jornada s’estableix d’una banda, en explorar els processos i les dinàmiques de treball contemporànies, si bé contemplant la vessant diacrònica que els hi dona sentit i, de l’altra, en la necessitat d’ampliar el coneixement sobre la realitat social y del treball.

La principal finalitat de la jornada, és explorar la relació entre les pràctiques de treball i les ideologies sobre la bona vida a partir de les recerques etnogràfiques presentades. Volem analitzar els aspectes i les jerarquies que s’impliquen en les diferents concepcions sobre la bona vida. En la base d’aquesta proposta, pretenem debatre aquesta relació, treball i bona vida, contemplant contextos socioculturals i econòmics concrets, tenint en compte a quin tipus de preferències -en relació a la moralitat, la solidaritat, la (in)justícia, el benestar, la llibertat...- responen els comportaments observats a partir de les quals es prenen les decisions. Tot això implica considerar les expectatives, la agència i les oportunitats amb la finalitat de visibilitzar els valors implícits en el comportament econòmic que donen significat a les formes de vida.

La jornada que proposem permet una metodologia de treball basada en el plantejament, el debat, l’intercanvi i l’aprenentatge, dirigida a assolir els objectius traçats. Es projecta com una eina de difusió de la recerca dels grups GREAST-ICA i GENI-UB dirigida a generar coneixement i construir espais d’anàlisi i reflexió sobre les qüestions i problemàtiques en l’àmbit d’antropologia i treball.

Us esperem!

Publication date: Thursday, 04 October 2018
  • Share