La fotògrafa Thais Buforn exposa fotografies revelades amb una tècnica del s. XIX, la cianotípia.

Publication date: Sunday, 25 February 2018
  • Share