Xcèntric. El cinema del CCCB

Imatge Gran
entradeta

El cinema del CCCB. Un lloc de trobada per gaudir d’un cinema visionari