Barcelona Cultura

Laboratori d'Aprenentatge Científic (LAC).

Descobriu la seva naturalesa i composició, el seu curiós comportament, la seva incidència en la nostra relació amb el món i el paper que té en la vasta immensitat d’energia i matèria de la qual formem part. Il·luminem els misteris de la llum?