Barcelona Cultura

Ferran Sabaté,(Departament de Química Inorgànica,. Universitat de Barcelona)
Com interacciona la llum amb diferents mescles?