Barcelona Cultura

Departament d’Astronomia i Meteorologia (Universitat de Barcelona).

Et convidem a conèixer la ciència de les inundacions. Identifica, d’una manera molt interactiva, conceptes relacionats amb les inundacions i la hidrometeorologia a través d’imatges. Amb una maqueta podràs experimentar com es comporta l'aigua en diferents entorns (naturals, urbanitzats...). També podràs aprendre sobre el cicle de l’aigua i descobrir els camins de l’aigua a la ciutat. Aquest taller s’emmarca en el projecte FLOOD_UP,  un projecte per compartir coneixements sobre les inundacions i l'aplicació que s'està desenvolupant en el projecte. FLOOD_UP és un projecte finançat per la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología –Ministerio de Economía y Competitividad. Amb la col.laboració de BCASA. Barcelona Cicle de l’Aigua, SA