Barcelona Cultura

Organitzat per UPC-ECHORD++.

Presentació sobre robòtica més taller «Desafiaments urbans, i Challenge amb ciutadans».

Link d'interès