Barcelona Cultura

Organitzat per i2CAT

Validarem una aplicació innovadora del projecte Athena Plus anomenada CityQuest.

Link d'interès