Què és el Pla Clima?

El Pla Clima pretén ser una visió integradora de les mesures per fer front al canvi climàtic, que permeti assolir els objectius del nou Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses per l’Energia i el Clima que ha signat l’Ajuntament de Barcelona.

El Pla Clima té un horitzó temporal al 2030 (en el cas de l’adaptació fins al 2050), i inclou objectius i mesures estratègiques a mitjà i llarg termini i un programa de mesures a curt termini. Té 4 eixos estratègics: mitigació, adaptació/resiliència, justícia climàtica i impuls a l’acció ciutadana.