Compromisos de les organitzacions

Índex Entitats del Compromís

Les prop de 1.000 organitzacions membres de la xarxa Barcelona + Sostenible i del Compromís de Barcelona pel Clima treballen per mitigar el canvi climàtic en benefici de tots.

I ho fan en matèria de mobilitat, residus, verd, consum i energia, mitjançant iniciatives, projectes i propostes de tot tipus amb l'objectiu de frenar el canvi climàtic.

Descobreix què fan. Hi ha moltes bones idees per conèixer i adoptar en el teu dia a dia. Frenar el canvi climàtic, és cosa de tots.

Entorn XXI, empresa de serveis ambientals, ens comprometem a:

  • Treballar per la millora constant de Barcelona en matèria de medi ambient i de lluita contra el canvi climàtic.
  • En els nostres desplaçaments per la ciutat utilitzar sempre el transport públic, en ser més eficient i sostenible que el privat. Els trajectes curts els fem a peu o en bicicleta. I animem a la gent que faci el mateix.

i molt més...

Entorn XXI

Aquesta iniciativa té l’objectiu d’identificar oportunitats de negoci que tinguin el medi ambient com a factor d’impuls, per fomentar la competitivitat de les empreses i que la innovació responsable esdevingui una estratègia per al desenvolupament de l’empresa.

Fundació bancària ”la Caixa” i Fundació Fòrum Ambiental

El Fuel Poverty Group (FPG) es un grupo de personas que voluntariamente hacemos asesoramiento tarifario y acompañamiento en actuaciones en los hogares de personas vulnerables para que reduzcan el gasto destinado a suministros básicos (gas, electricidad y agua).

Fundació Acció, Benestar i Desenvolupament i Associació Ecoserveis

Estem impulsant el projecte 22@ Districte certificat, amb l’objectiu d’aconseguir que el districte de la innovació 22@ al Poblenou (districte de Sant Martí)  sigui el primer 100% certificat energèticament de Barcelona.

Associació 22@Network Bcn

compensaundia

Cada any Lavola calcula, redueix i compensa les emissions de GEH de tota la organització, incloent totes les seves activitats i oficines d’arreu del món. Lavola certifica la seva neutralitat en carboni sota el certificat Clean CO2 (www.clean-co2.com).
Objectiu 1: Reduir en un 50%, per a l'any 2020 (any base 2014), l'abast 1 i 2 de les emissions de CO2e considerant totes les instal·lacions i operacions de la companyia a nivell mundial.
Objectiu 2: Compensar anualment la seva petjada de carboni a través de projectes de compensació de carboni certificats (VCS o Gold Standard)

Lavola

Quina contribució fa l’activitat de la nostra empresa al canvi climàtic? Això és el que mesurem mitjançant la participació en el programa ACORDS VOLUNTARIS per la reducció de CO2 promogut per l’Oficina Catalana de Canvi climàtic de la Generalitat de Catalunya. Cada any implantem alguna acció per reduir aquesta petjada, com per exemple, organitzar-nos per treballar des de casa per reduir desplaçaments o distribuir les taules de treball per fer un ús més eficient de la il·luminació i estalviar electricitat.

ARDA Gestió i estudis ambientals