Compromisos de les organitzacions

Índex Entitats del Compromís

Les prop de 1.000 organitzacions membres de la xarxa Barcelona + Sostenible i del Compromís de Barcelona pel Clima treballen per mitigar el canvi climàtic en benefici de tots.

I ho fan en matèria de mobilitat, residus, verd, consum i energia, mitjançant iniciatives, projectes i propostes de tot tipus amb l'objectiu de frenar el canvi climàtic.

Descobreix què fan. Hi ha moltes bones idees per conèixer i adoptar en el teu dia a dia. Frenar el canvi climàtic, és cosa de tots.

Treballem en un edifici Bioclimàtic. La seu de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) i de l’Institut Català de Paleontologia (ICP) ha estat dissenyada fent una clara aposta per la sostenibilitat i la eficiència energètica, tant pel que fa al consum d’energia i d’aigua en el seu funcionament, com en els materials emprats per a la seva construcció.

Universitat Autònoma de Barcelona

Treballem per combatre el malbaratament alimentari. El 2014 vam organitzar el Gran Dinar, un àpat gratuït fet amb aliments recuperats per conscienciar i sensibilitzar la ciutadania sobre el malbaratament alimentari.

Plataforma Aprofitem els Aliments (PAA)

Promovem el consum responsable de peix a través del #PeixdeCustòdia, es tracta d’un peix de proximitat i de territori, que beneficia els pescadors de les nostres costes i que ha estat pescat amb arts selectives i de baix impacte en el medi. Oferim una cistella setmanal de #PeixdeCustòdia, i hem consolidat l’etiqueta; s’ha introduït el producte a diferents restaurants i peixateries i s’han desenvolupat una sèrie d’activitats i eines de divulgació i sensibilització.

Submón i Acciónatura

Quina contribució fa l’activitat de la nostra empresa al canvi climàtic? Això és el que mesurem mitjançant la participació en el programa ACORDS VOLUNTARIS per la reducció de CO2 promogut per l’Oficina Catalana de Canvi climàtic de la Generalitat de Catalunya. Cada any implantem alguna acció per reduir aquesta petjada, com per exemple, organitzar-nos per treballar des de casa per reduir desplaçaments o distribuir les taules de treball per fer un ús més eficient de la il·luminació i estalviar electricitat.

ARDA Gestió i estudis ambientals

Contribuïm a la reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle amb l’estalvi d’energia als edificis (reducció de consum del 15% en electricitat i del 33% en gas, entre 2010 i 2015), la creació d’una comunitat de cotxe compartit (fes_edit UB-UPC) i la implantació d’un Sistema de Dipòsit, Devolució i Retorn (SDDR) per a prevenir els residus d’envasos i fomentar-ne el reciclatge. 

Reducció del consum

Comunitat de cotxe compartit

Sistema de recuperació d'envasos 

Universitat de Barcelona (UB)

compensaundia

Cada any Lavola calcula, redueix i compensa les emissions de GEH de tota la organització, incloent totes les seves activitats i oficines d’arreu del món. Lavola certifica la seva neutralitat en carboni sota el certificat Clean CO2 (www.clean-co2.com).
Objectiu 1: Reduir en un 50%, per a l'any 2020 (any base 2014), l'abast 1 i 2 de les emissions de CO2e considerant totes les instal·lacions i operacions de la companyia a nivell mundial.
Objectiu 2: Compensar anualment la seva petjada de carboni a través de projectes de compensació de carboni certificats (VCS o Gold Standard)

Lavola