Taula per l’Emergència Climàtica

La Taula d’Emergència Climàtica té com a objectiu elaborar els continguts de la Declaració d’Emergència Climàtica de Barcelona, que entrarà en vigor a partir de l’1 de gener de 2020.

És un grup de treball del Consell de Sostenibilitat que busca mantenir l’esperit de participació i compromís col·lectiu amb el que es va elaborar el Pla Clima de Barcelona. Alhora, hi suma les administracions de l’Estat i la Generalitat, així com tots els grups municipals, per tal de generar un marc de treball que comprometi a l’Ajuntament i la resta d’agents implicats a fer front a l’emergència climàtica.

Abans del 31 de desembre de 2019, la Taula plantejarà un Pla d’Acció 2020-2025 amb mesures concretes a desenvolupar per a fer front de manera efectiva a l’emergència climàtica i en farà el seguiment i l’avaluació. També serà l’espai on l’Ajuntament rendirà comptes dels avenços i l’acompliment dels compromisos adquirits.

Procés de coproducció del Pla d’Acció

La taula treballarà des del setembre fins al desembre en el desenvolupament del pla d’acció, a través de 4 sessions en format de taller.

Inicialment es preveuen els següents: mobilitat; energia-rehabilitació-generació-autoconsum; materials i residus; alimentació i consum; economia circular-producció; adaptació-biodiversitat; persones vulnerables; revisió d’objectius.

Les sessions de treball seran els dijous 3 d'octubre, 17 d’octubre, 7 de novembre i 28 de novembre, de 17.30 a 20.00 h. Igualment, s’habilitaran mecanismes de participació no presencial oberta a entitats i persones.

Les persones interessades a participar s’han d’inscriure a través del web de Decidim. L’1 de gener de 2020 es declarà l’emergència climàtica i es posarà en marxa el Pla d’Acció. La Taula, amb el procediment que decideixi, esdevindrà l’espai de seguiment, avaluació i rendició de comptes.